Privacyverklaring

 

4HandsCreations

17 oktober 2020

Je privacy is voor 4HandsCreations van groot belang. Wij houden ons aan de relevante wet- en regelgeving over privacy, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
Dit betekent dat wij:

 • Zo min mogelijk persoonlijke gegevens opslaan en enkel de gegevens die nodig zijn voor onze doeleinden.
 • Expliciet toestemming vragen voor de verwerking van je persoonlijke gegevens, mocht toestemming verplicht zijn.
 • Benodigde beveiligingsmaatregelen treffen om je persoonlijke gegevens te beschermen. Wij leggen deze verplichtingen ook op aan partijen die persoonsgegevens voor ons verwerken.
 • Je rechten respecteren, zoals het recht op inzage, correctie of verwijdering van je bij ons verwerkte persoonsgegevens.

Je gegevens zijn veilig bij ons en wij zullen deze gegevens altijd netjes gebruiken. In deze privacyverklaring leggen we uit wat we bij 4hands creations allemaal doen met informatie die we over jou te weten komen.

Als je vragen hebt of wilt weten wat we precies van jou bijhouden, neem dan contact op met ons.

Contactformulier

Met het contactformulier kun je ons vragen stellen of aangeven wanneer je de showroom wilt bezoeken.
Hiervoor gebruiken wij je e-mailadres en telefoonnummer.

Afhandelen bestelling

Wanneer je bij ons een bestelling plaatst, gebruiken wij je persoonsgegevens om de bestelling netjes af te kunnen handelen. Ook krijgen wij informatie over de betaling van je bank of creditcardmaatschappij.
Hiervoor gebruiken wij je betalingsgegevens, e-mailadres, telefoonnummer en factuuradres. Hier hebben wij een legitiem belang bij, deze gegevens hebben wij namelijk nodig om de bestelling goed te kunnen verwerken. Wij bewaren deze informatie tot de bestelling is afgerond en zeven jaar daarna (dat is de wettelijke bewaarplicht).

Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen

Wij mogen de persoonsgegevens aan onze bezorgdienst geven om de bestelling bij je te laten bezorgen. Je persoonsgegevens worden onder geen enkele andere voorwaarde aan andere bedrijven of instellingen verstrekt, behalve als wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf).

Mislukte of geannuleerde webshopbestellingen

Wanneer je bij ons een bestelling annuleert of wanneer een bestelling mislukt, kunnen er persoonsgegevens worden opgeslagen. Hiervoor kunnen de betalingsgegevens, e-mailadres, telefoonnummer en factuuradres verwerkt worden. Hier hebben wij een legitiem belang bij, deze gegevens hebben wij namelijk nodig om de bestelling alsnog goed te kunnen verwerken of om je op weg te helpen met de bestelling. Wij bewaren deze informatie maximaal 6 maanden.

Reclame Wij willen jou graag reclame sturen over aanbiedingen en nieuwe producten of diensten. Dit doen wij:

 • via social media
  Je kunt op ieder moment bezwaar maken tegen deze reclame. Je kunt er dan voor kiezen om ons niet meer te volgen.

Google Analytics

Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken.

Beveiliging

Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Wij zorgen dat je gegevens bij ons goed beveiligd zijn. We passen de beveiliging steeds aan en letten goed op wat er mis kan gaan.

Inzage, wijzigen en verwijderen van je gegevens

Als je vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van jou hebben, kun je altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder.

Je hebt de volgende rechten:

 • Recht op inzage: je hebt het recht de persoonsgegevens die wij van jou verwerken, in te zien.
 • Recht op rectificatie: je heeft het recht de persoonsgegevens die wij van jou verwerken, te corrigeren of aan te vullen indien deze onjuist of onvolledig zijn.
 • Recht van bezwaar: je kunt bezwaar maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens en tegen direct marketing.
 • Recht op verwijdering: je kunt ons verzoeken je persoonsgegevens te verwijderen.
 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens: indien het technisch mogelijk is, heb je het recht om de persoonsgegevens die wij van jou verwerken te laten overdragen naar een derde partij.
 • Recht op beperking van de verwerking: in sommige gevallen kan je verzoeken om het verwerken van je persoonsgegevens (al dan niet tijdelijk) te beperken wat betekent dat wij minder gegevens van jou verwerken.

Bij je verzoek kunnen wij je vragen om je te identificeren door het meesturen van een geldig legitimatiebewijs, om er zeker van te zijn dat je de juiste persoon bent aan wie de persoonsgegevens toebehoren. Belangrijk is dat je hierbij je bsnnummer en pasfoto afschermt.

Wij zullen in principe binnen 30 dagen aan je verzoek voldoen. Deze termijn kan echter worden verlengd om redenen die verband houden met de specifieke rechten van betrokkenen of de complexiteit van het verzoek. Als wij deze termijn verlengen, zullen wij je daarvan tijdig op de hoogte stellen.

Klacht indienen

Als je vindt dat wij je niet op de juiste manier helpen, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Contactgegevens
4handscreations
Meijelseweg 3
5725 BA asten-heusden
mail: info@4handscreations.nl
tel: 06-83452852

 

Onze privacyverklaring is hier overigens ook te downloaden.

× ...